Georg Brandes til Antoinette Pontoppidan
Sendt fra Paris. 9. maj 1911

Den danske Rouen-komité forbigår Brandes

Paris 9 Maj 11

Kjære Frue

Mit Ophold i Udlandet har selvfølgelig ikke hindret, at jeg har været ængsteligt bekymret for Henrik Pontoppidans Skæbne. Han maa jo endnu være meget svag, men synes dog nu paa Helbredelsens Vej. Jeg beder Dem sige ham, at jeg vil være glad, naar jeg hører, han atter er rask.

Efter en Maaneds Ophold her, under hvilket jeg har ført et meget uroligt Liv og set en Del af Frankrigs bedste Mænd, tager jeg nu til Italien – min Adresse er Villa San Remigio, Pallanza, Italia – og bliver der til 1 Juni, hvorpaa jeg tager først til Rouen, saa til Paris. 2 Den danske Comité, hvem Indbydelserne til Rouen1 var overdraget, har med Forsæt forbigaaet mig, derimod indbudt sig selv. Hvis jeg ikke – som det ventes – faar en direkte Indbydelse fra Borgermesteren i Rouen, tager jeg ikke dertil.

Selve Festerne er naturligvis blot kjedsommelige, afskyelige for hvem der ikke holder af Trængsel, men det er dog et stærkt Stykke, at de Danske ikke finder det nødvendigt at udpege mig, mens hele Kommunalbestyrelsen, Overpræsidiet, Folkethingets og Landsthingets Formænd indbydes, hvoriblandt Folk som Anders Thomsen, der slet ikke forstaar Fransk. Jeg er dog – om end uden eget Initiativ – kommet til at tage den Skam fra de Danske, at en Nordmand kom til at holde Talen og 3 forebragte den løgnagtige Legende om Ganger-Rolf.

Dog alt Sligt er jo Usselheder.

Med den bedste Hilsen til Dem selv, kjære Frue, er jeg

Deres hengivne
Georg Brandes.

I sidste Øjeblik lod Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse mig bede om at skrive Adressen fra Byen Kjøbenhavn til Byen Rouen. Jeg har nu gjort det.

 
[1] Rouen: Normandiets 1000-års fest blev holdt i Rouen sommeren 1911. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage