Georg Brandes til Henri Nathansen
23. december 1909

plaget om af Tjenester

23 Dec.1

Kjære Herre

Da De venligt har interesseret Dem for min Tilstand, vil jeg meddele Dem, at den idag synes noget bedre. Det blev til en flammende Aarebetændelse af omfangsrig Art i Dagene 20, 21, 22de. Den 22de havde man paany gjort Værelse i Stand til mig paa Hospitalet, da Betændelsen begyndte at lægge sig, og idag synes den i stærk Aftagen. Naturligvis kan den udbryde andensteds idag eller imorgen; der er ingen Garanti og mange spredte Smerter. Men foreløbig synes det sidste Anfald overstaaet. Jeg har gaaet oppe med det, hvad jo ikke er uden Risico, som De véd, men 2 jeg taaler bogstavelig ikke mere Sengelejet.

Iøvrigt har Ravnene samlet sig om Kadaveret. Hvad jeg er bleven plaget om af Tjenester, siden Publikum paany troede mig rask, er mere end fantastisk. Jeg har vist mig saa grov og barsk, at jeg har skræmmet en tre Stykker.

Glædelig Jul

Deres
G.B.

 
[1] uden år; kan dateres til 1909. Torsdag. tilbage