Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
16. september 1909

denne min ustandselige Sludren

16 Sept. 09

Kjære Henrik Pontoppidan

Jeg skammede mig, da jeg havde forladt Dem i Aftes, over at jeg ikke havde sagt pænere Tak, ikke mere havde vist, at jeg var rørt over, at De med saa megen Omhu havde arrangeret den fineste Middag for mig med ægte Skildpaddesuppe og andre Herligheder, da jeg dog sad der som halvvejs indbudt af mig selv. Men jeg véd, De ikke betragter mig som Snyltegæst. Saa meget vrøvlede jeg om Cook1, Egan2, Stanton3, Fick4 og andet, at jeg slet ikke fik nok at vide om Dem selv; jeg vilde frygte, det var en 2 senil Egenskab, denne ustandselige Sludren, ifald jeg ikke vidste, jeg var endnu mere forfalden dertil tidligere. Men Latterligheder har jeg oplevet derved. En Dag havde Jaurès5 bedt mig til Middag med Briand6 og Viviani7 (de to nuværende Ministre) og jeg var forud meget fornøjet derover; saa snakkede jeg selv saa uophørligt, at jeg næsten ikke erfor det mindste af de andre. Saadan er jeg desværre, og saadan var jeg.

Gode Ønsker for Vejret paa Rejsen. Det er lidt trist denne Morgen.

Deres og Deres elskværdige Frues
Georg Brandes.

 
[1] Cook: den amr. polarrejsende Fr. A. Cook, der 4.9.1909 kom til København og på falsk grundlag blev hyldet som den første på Nordpolen. tilbage
[2] Egan: Maurice Francis Egan (1852-1924), amr. digter og diplomat, 1908-18 gesandt i København. tilbage
[3] Stanton: Theodore Stanton (1851- ), søn af den amr. kvindesagskvinde Elizabeth Cady S. Iflg. dagbogen havde GB en lang samtale med ham 8.9.1909 om Cook. tilbage
[4] Fick: Otto Fick (1859-1932), idealistisk københavnsk skolemand. GBs dagbog 12.9.1909: "Plaget af O. Fick. Skriver om ham. Han takker ej engang." tilbage
[5] Jaurès: Jean Jaurès (1859-1914), fransk socialist politiker. tilbage
[6] Briand: Aristide Briand (1862-1932). tilbage
[7] Viviani: René Viviani (163-1925). tilbage