Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 19. august 1909

morgenbad

19. Aug.1
*09

Kjære Hr. Nathansen, jeg er igjen i Kjøbenhavn, og ifald De en Morgen, som De skrev, vil ledsage mig til Landemærket2, vel at mærke naar De dog er i Byen, saa træffer De mig Kl. 10¼, naar jeg gaar ud, eller senere paa Vejen.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] Torsdag. Korrespondancekort adresseret til: "Forfatteren / Hr. Henri Nathansen / Frederiksberg Allégade 15 A / F." Poststemplet: "Kjøbenhavn 19.8.09; 10-11 E. – Kjøbenhavn F. 1.OMB 20.8.09". tilbage
[2] Landemærket: her lå en badeanstalt, hvor GB tog sit morgenbad. tilbage