Georg Brandes til Henri Nathansen
28. maj 1909

den fæle Pintse

*28/5 09
Fredag

Kjære Hr. Nathansen

Det passer mig i disse Dage ikke saa godt at komme om Aftenen. Men vil maaske tillade mig at komme til Frokost Søndag f. Ex. 12½? Det vil være mig kjært at bryde den fæle Pintses Ensformighed.

Deres
G. B.

Passer det Dem, behøves intet Svar.