Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 15. april 1909

sender et lille Ord

15 April1
*09

Kjære Hr. Nathansen

De er meget elskværdig at De sender mig saadanne smaa opmuntrende Billetter. En fransk Dame af en mig[el. meget?] kjendt Familie Grevinde Clermont-Tonnerre2 sagde mig, at hun beklagede Amerikanismens Indvandring i Frankrig. Jeg spurgte om Symptomerne. Hun svarte: Jeg vil nævne Dem tre: At der nu er Selskaber, hvor man spiller Bridge istedenfor at tale. At man giver Middagsselskab i Hoteller istendenfor hos sig selv. Og at man, naar man har været sammen hos En paa Landet, ikke mere i den Anledning sender "un petit mot". Thi Amerikanerne spiller Bridge og kan ikke tale, giver Middag i Hoteller og har intet Hjem, og de takker aldrig med et lille Ord.

De derimod sender et lille Ord, selv naar De intet har at takke for.

Deres
G. B.

 
[1] Torsdag. Korrespondancekort adresseret til: "Hr. Henri Nathansen / Allégade 15 A / F." Poststemplet: "Kjøbenhavn K 16.4.09; 10-11 E. – Kjøbenhavn F. 1.OMB 17.4.09". tilbage
[2] Clermont-Tonnerre: GB omtaler i dagbogen 7.2.1909: "Comtesse Clermont-Tonnere fin Dame, havde læst mig paa Tysk, sagde Paris amerikaniseres" – derefter noterer GB hendes ord derom. tilbage