Georg Brandes til Henri Nathansen
12. juli 1907 (til Jeanne Nathansen)

Nogen til det grove Arbejde

12 Juli *07?1

Kjære Frue

Roserne ankom friske og vellugtende, og jeg beder Dem modtage min oprigtige Tak. Det er blevet mig sagt at hele Troense paa den rette Aarstid er en eneste Rosenhave. I Pallanza var for 3 Uger siden Roserne forbi. De er elskværdig at De tænkte paa min Forkjærlighed for dem.

Vil De sige H. T.2, at han har forvoldt mig dyb Sorg ved sin Tagen Parti mod Englænderen3 for den af lutter kristelig Moral ganske bløde Russer4. Men jeg har paa dette Punkt intet Held med mig. For anden Gang kalder Freilif Olsen5 idag min 2 lille Artikel om Shakespeare "højst ubetydelig". Han maa vide det. Samtidigt angriber han mig fordi jeg sammen med Sombart, Richard Strauss, Hofmannsthal og andre staar som Udgiver af Morgens, et Tidsskrift for tysk Kultur. Rigtignok formoder han med Rette, at jeg ikke har set Undertitlen før Ugeskriftet udkom. Men dog! jeg "en dansk Mand" Udgiver og Fremmer af tysk Kultur. – Den patriotiske Freilif! Hvor vilde han forfærdes om han vidste, jeg gjerne desuden fremmede baade fransk og engelsk Kultur. Og saa er jeg endda den eneste danske Forfatter, der har tabt paa én Gang Anseelse og Penge i Tyskland for 3 Slesvigs Skyld.

Det er rigtig godt, at Deres Mand skriver saa meget, især nu, da vi af min Generation er døde eller aarebetændte eller ganske uden Tro og Tillid.

Der skal ikke blot Nogen til det grove Arbejde, men nogen til det finere Arbejde, som er hans.

Mit Nervesystem er Pinsel. Den 20 Juli tager jeg til Karlsbad – hvad iøvrigt ikke nytter det ringeste. Men det er nu bestemt.

Sommeren er jo upaalidelig, men jeg vil haabe og ønske at De begge drager al Fordel af den, som De formaar.

Deres
Georg Brandes

 
[1] fredag 12.7.1907, jvf. Nathansens brev 29.6.1907 (Shakespeare og Tolstoj). tilbage
[2] H. T.: det er uklart hvad T'et står for, men der er ikke tvivl om, at GB sigter til Henri Nathansen. tilbage
[3] Englænderen: Shakespeare. tilbage
[4] Russer: Tolstoj. tilbage
[5] Frejlif Olsen: 1868-1936, redaktør og anmelder ved Ekstrabladet fra 1905; bror til Henrik Cavling. tilbage