Georg Brandes til Henri Nathansen
11. marts 1905

selv Borchsenius

[lørdag] 11 Marts 05

Kjære Hr. Nathansen

Mange Tak for det vittige Stykke1. Det har ikke faa uforglemmelige Repliker, og det har sin Styrke i bestandig at virke symbolsk.

Lambek2 bebrejdede i sin Tid Ibsen at han havde behandlet Brand helt forkert; Stykket skulde have handlet om noget helt andet, Brand og Agnes været helt anderledes, der fattedes en overlegen Læge osv. Ifald jeg tør følge dette glorværdige Exempel, saa vil jeg beklage, at De har gjort Hovedpersonen saa uendeligt ringe. Derved tages Braadden af Satiren.

Selv de værste af de værste, selv den bare Ferskhed blandt Mundheltene, selv Borchsenius, er klogere, mere dreven; 2 der er dem, han blænder. Men Erik blænder ingen og kan ingen blænde. Det synes jeg er Synd. Saa bliver Stykket Farce. Og hermed stemmer, at Direktøren til Slutning gør Nar ikke blot af Ramsing men af sig selv.

Bare De havde anlagt Komedien større, saa vilde den ... se Lambek!

Hele Stykket er nu i Undertonen, i det, der staar mellem Linjerne og i Reqvisitternes Knitren. Og det, som staar der, er godt og stærkt.

Deres hengivne
Georg Brandes

 
[1] Stykke: Mor har Ret –. Komedie i tre Akter, 1904. tilbage
[2] Lambek: muligvis bogen C. Lambek: Bidrag til Ibsen-Kritiken, 1899. tilbage