Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 9. marts 1905

blot en eller anden Sætning, De har skrevet

[19051]

9 Marts

Kjære Hr. Pontoppidan. Sidst da De var saa elskværdig at besøge mig, var det min Agt at bede Dem skrive et Par Linjer paa et Blad Papir til min Datters righoldige Album2, men jeg glemte det. Vær saa god at gjøre det. For en 8-10 Aar siden vilde De kun give hende Deres Navn. Blot en eller anden Sætning, De har skrevet.

Hvilke Begivenheder vi oplever! Det officielle Ruslands Undergang.

[i venstre margin:]
En Dag naar Vejret er godt forfærder jeg Dem i Hillerød

Deres Georg Brandes.

 
[1] årstallet 1905 skrevet med anden hånd. Brevet er adresseret til "Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Hillerød" og poststemplet "Kjøbenhavn 10.3.05 5-6 E". tilbage
[2] Album: I Edith Philips album findes et digt fra Højsang tilsendt hende samme dag. tilbage