Georg Brandes til Henri Nathansen
1. januar 1904

meget rørt

1 Jan 1904

Kjære Hr. Nathansen

Jeg blev meget rørt ved at De mindedes mig paa Aarets sidste Dag; det vilde glæde mig engang igjen at faa en Samtale med Dem. Men meld mig blot paa et Kort førend, hvis De en Aften vil søge mig.

Deres hengivne
Georg Brandes