Georg Brandes til Henri Nathansen
10. november 1902

Den første kontakt

[mandag] 10 November *02

Højstærede Hr. Nathansen!1

Jeg siger Dem ret megen Tak for Deres Bog2. Det vilde være mig kjært engang at samtale med Dem for at lære Dem at kjende. Fra nu til Søndag er jeg for overlæsset til at jeg tør lade Dem komme. Men skulde De engang i næste Uge vilde se op til mig en Eftermiddag mellem 6 og 7, er De meget velkommen.

Deres ærbødige
Georg Brandes

 
[1] Brevet er aftrykt i Nathansen: Georg Brandes. Et Portræt, 1929, s. 28, men HN har her ændret Højstærede til Højtærede, og samtale til snakke. tilbage
[2] Bog: Floden, der udkom 1902. tilbage