Ernst Brandes til Gustav Wied
Sendt fra København. 4. januar 1891

Medarbejderskab

Kjøbenhavns
Børs-Tidende.

d. 4 Jan. 1891

Hr Gustav Wied.
Lendemark pr. Stege

Johannes Jørgensen siger mig, at De fornylig hos ham har forespurgt, om der var Plads paa Børs-Tidende for Dem. – Der er nu et tomt Rum her paa Kontoret, som gærne skal udfyldes, og jeg tillader mig at spørge, om De endnu har Lyst at forsøge, i hvilket Tilfælde vi vel kan gøre nærmere Aftale.

Ærb.
Ernst Brandes

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage