Ernst Brandes til Georg Brandes
Sendt fra København. 12. december 1890

fortæl ikke flere Folk dette

[trykt i venstre margin:] Ernst Brandes Kjøbenhavn (K). d 12/12 [1890]

Kære Georg

Tak for Ulejligheden med at søge om Citater.

Jeg var hos Edvard igaar Aftes; han fortalte mig, at Du i Marcus Rubin's Overværelse havde fortalt baade om min Konference med Schou og om Pontoppidan's Telegram.

Det kan være, Du har gjort mig Skade; men det er nu ikke længer til at hjælpe, og jeg havde jo heller ikke nogen Aften sagt, om Du vilde tie stille.

Men tjen mig nu i ikke at omtale dette til et eneste Menneske mere, og ifald Sagsanlægget ikke positivt staar i Berlingeren, saa fortæl heller ikke flere Folk dette.

Din
Ernst

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage