Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 14. november 1920

noget saa dumt Vaas

Colbjørnsensg. 27. II.
14/11 1920.

Kære Henrik Pontoppidan.

Da jeg i Gaar baade har genlæst "Hans Kv. og Melusine"1 og læst din nye Bog2, kan jeg ikke modstaa min Trang til at takke dig for nogle gode Timer. Ved saadanne Lejligheder savner jeg bittert mit eget 2 gamle Blad. Det vilde have moret mig at skrive om disse to Bøger. Særlig efter i Morges at have læst en Henning Kehlers Artikel3 i "Politiken". Det er længe siden, 3 jeg har læst noget saa dumt Vaas. At "Polit." virkelig kan bringe sligt til Torvs!

Hvorledes lever du? Og hvorledes gaar det med din ærede Frues Helbred? Vil du hilse fra os alle herhjemme.

Din hengivne
Otto Borchsenius

 
[1] Hans Kv. og Melusine: Den omarbejdede udgave af Hans Kvast og Melusine udkom 10.11. tilbage
[2] Bog: En Vinterrejse, der udkom 13.11.1920. tilbage
[3] Artikel: anmeldelse 14.11.1920 under mærket H.K. tilbage