Otto Borchsenius til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Colbjørnsensgade 27. 24. marts 1914

det gik med Digtergagen

Colbjørnsensg. 27.

d. 24-3-1914.

Kære Henrik Pontoppidan.

Tak for al din Venlighed paa min Fødselsdag. Det var mig en stor Glæde at se dit Navn bl. Indbyderne1.

Gærne vilde min Hustru og jeg have set dig og din Frue hos os om Aftenen. Jeg vilde have takket dig personlig 2 saavel for denne Gang som for mange andre Gange. Du har saa smukt bevaret dit Venskab for mig. Og du er sikkert overbevist om, at jeg ikke mindre husker alle vore gode Stunder.

Til Lykke med, at det endelig gik med Digtergagen2. 3 Ogsaa dette har glædet mig særligt.

Er du atter rask? Og hvorledes gaar det med den nye Bog? Nu skal jo dit Skuespil3 op en af Dagene. Jeg er meget spændt derpaa.

Du véd, jeg følger dit Forfatterskab med aldrig svækket Kærlighed. Tak for alt!

Din hengivne

Otto Borchsenius

Med ærbødig Hilsen til din Frue.

 
[1] Indbyderne: Der må have været afholdt en reception; hvor og hvordan véd vi ikke endnu. Det kan måske undersøges i dagspressen. tilbage
[2] : Som flere gange tidligere havde OB været aktiv i henvendelser til Kultusministeriet s.m. Fr. Rist og Sophus Bauditz. Iflg Edv. Brandes' brev til HP 14.1.1914 var det Rist som var "Ophavsmand" til den lille aktionsgruppes henvendelse til kultusministeren. tilbage
[3] Skuespil: Thora van Deken, premiere på Dagmarteatret 26.3.1914. tilbage