Otto Borchsenius til Karl Warburg
Sendt fra Amaliegade 14,3. 12. juni 1885

desværre ikke meget produktiv

Amaliegade 14, 3, Kbhvn.
d 12 Juni 85.

Kjære Karl Warburg.

Om en Maaneds Tid kommer jeg forhaabenlig til Gøteborg. Lad os da en Gang tale sammen. Et Brev slaar ikke til.

Henrik Pontoppidan har bedet mig tilbyde "Handelstidningen" sin Fortælling "Kirkeskuden". Han har 2 lovet mig at sende eder den i Korsbaand i Dag. Vil I bruge den i eders Føljeton? Han ville gjærne have den hurtig optaget, om muligt, og vilde næppe heller have noget imod, om I hurtig kunde udbetale ham det eventuelle Honorar. 3 Det er en god Historie, og da der netop i disse Dage hos Bonnier kommer en Bog1 af ham ud i svensk Oversættelse, er hans Navn for saa vidt paa eders Dagsorden. Har vi talt sammen om P.? Ellers tilføjer jeg, at han efter min Mening er en af de mest lovende hos os, 4 men desværre hidtil ikke meget produktiv. I "U. og H." og "H. og U." har han ogsaa skrevet under Navnene "rusticus" og "urbanus", hvis I kan bruge noget af disse Ting. Paa Søndag har "Morgenbl." "en Nekrolog"2 af ham under Mærket Hemming Justesen, men dette bedes blive mellem os.

Vil du hilse Dr. Hedlund mange Gange. Med venlig Hilsen til din Frue

Din
O. Borchsenius

 
[1] Bog: Från landsbygden, der udkom 1.7.1885. tilbage
[2] en Nekrolog: i Morgenbladet søndag 14.6.1885. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage