Otto Borchsenius til Frederik V. Hegel
Sendt fra Amaliegade, København. 5. december 1882

Forskrækket Pontoppidan

Amalieg. 14
D. 5/12 83

Kjære Hr. Justitsraad.

Mange Tak for sidst.

Jeg tør vel af Drachmanns og Pontoppidans Bøger udbede mig et Par extra Exemplarer til Løn for Korrekturen?

En af Dagene skulle Dr. Winkel Horn og jeg aflevere Manus. til den lille Læsebog 2 Maa jeg med mit eventuelle Honorar afbetale min private Gjæld til Dem? En lille Rest af Honorar for de to sidste Bøger beder jeg Dem ligesaa overføre paa samme Konto. 3 Eller ønsker De en anden Ordning?

Pontoppidan har besøgt mig i Dag. De havde forskrækket ham ved at spørge, om hans næste større Fortælling skulle averteres som Schous 4 Forlag. Nu ønsker han vist at blive hos Dem under alle Betingelser.

Med venligst Hilsen til alle Dem.

Deres forbudne og hengivne
O. Borchsenius

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage