Otto Borchsenius til Georg Brandes
24. juli 1883

Forhold til "Partiet"

24 Juli 1883

Kiære Georg Brandes.

Jeg antager, det gaar Dem som mig: der er Intet, vi er mere angst for end bag en andens Ryg at sige, hvad jeg ikke har sagt ham selv lige i Øjnene. Da De nu inddrog Schandorph i Debatten, og tillagde mig en ligesaa urimelig som usand Ytring, at S. skulle sætte sit Talent paa Spil ved Omgang med Dem, saa greb jeg med Vilje Lejligheden til at sige, hvad Mange foruden jeg virkelig har sagt om Schandorph, 2 dog ikke alene om hans Forhold til Dem personlig, men Deres hele Kreds. De var endogsaa borte, da Schandorph og jeg i Anl. af hans "Digte" havde et Sammenstød herom. Lige for nylig har S. og jeg heroppe hos mig – De havde fulgt S. til min Dør – afhandlet dette Spørgsmaal. Hvorfor skulle man desuden ikke kunne tale om Deres "Anmeldelser og Magt", naar Mange faktisk – med Rette eller Urette forøvrigt – opfatter Deres Udtalelser som stærkt paavirkede af vedkommende Forf's 3 Forhold til "Partiet"? Her gjengiver jeg imidlertid – ligesom De i Deres Brev – kun Andres Ord. Man saâ f.Ex. i Deres Angreb paa Drachmann i Anl. af Digtene til Bjørnson en officiel Afstrafning af Partiets Chef, ligesom man endogsaa i Slutningen af Anm. af "Gift" saâ mange Hentydninger til Drachmann.

Men herom skal jeg ikke personlig udtale mig, da jeg ikke længer tør opholde Dem, og jeg selv skal have Noget besørget, inden jeg om et Par Dage rejser lidt syd paa.

4 Kun Et: naar De tillægger mig slige Ytringer som den om Schandorph og – saaledes som jeg forstod – endogsaa Jødehad, havde jeg vel Grund til at forsikre Dem personlig om, at De var en af dem, jeg nødigst ville komme til at bære Nag imod. Mod Dem har jeg heller ikke i Disse Breve været lidenskabelig eller vred, og jeg takker Dem endnu en Gang for Deres uforbeholdne Svar.

Deres hengivne
Otto Borchsenius