Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 20. januar 1904

Tusind Kroner - værsaagod!

20/1 4

Kære Henrik Pontoppidan

Naar De med begge Hænder tager mod mit Forskuds-Tilbud er det ikke mere end rimeligt at jeg straks stikker den ene af mine i Pengekassen, lader den fylde med Tusind Kroner og fordeler dem med 500 Kr i hver af Deres – værsaagod! –

Jeg skal nu lade foretage en Udgravning af Pakhus-Begravelsespladserne og nøje efterse om der er noget Støv tilbage af de usolgte Bøger, mulig ere disse allerede saa nær fortærede, at de kan vækkes til nyt Liv – ja mulig til evigt Liv. – Naar De en Gang foretager Rejsen til Byen, tales vi ved, om der er noget at gøre – og hvad. –

Hilsen Deres hengivne
Ernst Bojesen.

[Påtegnet:] 377/