Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 11. januar 1904

gyldne Luftkasteller

11/1 4

Kære Henrik Pontoppidan

Dagen er inde hvor jeg tænker saa smaat paa de to[?] smaa Biblioteksbøger til Julen. – Mellem vore gyldne Luftkasteller havde De og jeg ogsaa det, at De i Aar skrev den lille Bog. – Har De tænkt en lille Bitte Smule herpaa? eller lader Grublerierne over Lykke Pers Slutning Dem ikke Ro endnu til at tænke og love? I saa Fald skal og kan jeg endnu en Tid lægge mine travle Hænder i Skødet. –

Ikke for at friste Dem; men blot for at sige det, saa skal De vide at naar De vil have en a Conto Betaling paa Lykkepers 2den Udgave, saa staar jeg til Tjeneste.

Deres hengivne
Ernst Bojesen

[Påtegnet:] 0/4651

 
[1] "0" betyder at dette er det første brev til HP i denne kopibog, og "465" at det næste står s. 465. tilbage