Hakon Børresen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederiksgade 6, København. 11. juni 1917

Den kongelige Gæst

København  6. Frederiksgade
11/6 - 1917.

Hr. Henrik Pontoppidan

I Formodning om De dunkelt erindrer min ringe Tilværelse, tillader jeg mig at anmode Dem om en Samtale ang. "Den kongelige Gæst", hvilken De i sin Tid omtalte som muligt Grundlag for en musikalsk-scenisk Behandling. 2 Da jeg i Begyndelsen af næste Uge rejser til Skagen, vil jeg være Dem taknemmelig for et Par Ord om, naar jeg event. kan træffe Dem.

Haaber De lever saa godt, man kan i disse Tider og med de venligste Hilsener

Deres
Hakon Børresen.