Herdis Bergstrøm til Henrik Pontoppidan
8. december 1916

begyndt et Skuespil selv

8.12.16.

Kære Hr. Pontoppidan! –

Nej – den Sum De har indført for svenske Provinser maa være fra Göteborg – for Stykket har aldrig været solgt til Provinserne før nu.

Lad os nu haabe paa rigtig mange Penge fra Stockholm – – jeg synes snart aldrig, jeg bestiller andet end at skrive til Hennings. – Jo, jeg er ogsaa begyndt paa at skrive et Skuespil selv – er for Resten langt dermed – ellers havde jeg da ikke andet at gøre end at hænge mig af1 Melankoli eller af idiotisk godt Humør, naar jeg er i Middagsselskab – nu – December – Jul – Januar o.s.v. – Gud ved, hvor mange "Glade Jul" – man endnu skal opleve.

Deres hengivne
Herdis Bergstrøm.

 
[1] mig af: < af mig tilbage