Otto Benzon til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ny Østergade 4. 9. februar 1912

Deres Digt svært bedsk

4. Ny Østerg. 9.2.12

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Tak for Kortet1. Jeg skal se at få de to Numre af Politiken, der rummer G.B. og Arkivet sendt Dem. Festen forløb pænt. Min Tale var hverken lang eller pragtfuld, men uvildige Mænd siger, at jeg sagde det pænt, som jeg sagde. Det var jo nærmest en Redegørelse. Jeg kunde, da jeg kom til Deres Navn (ved Oplæsning af Underskrifterne) dog ikke lade være at tilføje "Ideens Fader". Men det findes ikke i det forud afgivne Referat.

Ja, Medaljen med Krone var en Redningsmedalje. Det var for at redde ham fra et Avancement fra 2d til 1st Grads Kommandør. Jeg har oplevet adskilligt komisk i den Anledning. Deres Digt var det vægtigste og interessanteste Bidrag men svært bedsk som Fødselsdags- og Hyldningsvers betragtet.

Venligst Hilsen

Deres
Otto Benzon.

 
[1] Kortet: kendes ikke. tilbage