Maria Behrens til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ved Amagerport 5. 16. juni 1924

jeg svøber mig i Mystik

Ved Amagerport 5.
Kbh. C. d. 16. Juni 1924.
Tlf. Am. 1814y

S. T.1
Hr. Henrik Pontoppidan!

I det Håb, at De muligvis endnu kan huske min Ringhed fra de Gange, vi har mødtes, har jeg påtaget mig at søge personlig Forbindelse med Dem i en Sag, som forhåbentlig også vil interessere Dem. Det drejer sig om et forretningsmæssigt Spørgsmål, som jeg kun vanskeligt kan forklare på anden Vis end under en Samtale, og jeg er beredt til at komme til Dem naar2 som helst og på hvilken som helst Tid det måtte passe Dem. 2 Jeg vil ikke skjule for Dem, at alene ved at give mig en Træffetid, vil De hjælpe mig meget, idet så uendelig meget i denne Sag afhænger af, hvorledes De stiller Dem dertil.

Men nu maa jeg bede undskylde, at jeg har været nødt til at svøbe mig i Mystik, medens jeg appelerede til Deres Velvilje; jeg skal, i Fald De vil give mig en halv Time dertil, lægge alt frem såsnart jeg blot får Lejlighed dertil.

Med Højagtelse
Deres ærbødige
Maria Behrens

 
[1] S. T.: salvo titulo, med forbehold af titlen. tilbage
[2] naar: og ikke, som i resten af brevet, "når". tilbage