Maria Behrens til Erik Skram
Sendt fra Vinkelvej 31. 8. november 1903

Sygeplejeelev

Vinkelvej 31IV V.
d. 8/11 1903.

Kære Hr. Erik Skram.

Tak for Deres Brev og Tak for dets Indhold, det overraskede mig og den smukke Tanke forøgede min Hengivenhed for Dem.

Jeg forstaar, at De naar De i Forvejen er haardt engageret nødigt vil indlade Dem paa at kautionere for mig. Men jeg haaber saa paa at finde en 2 anden Kautionist, hvorfra jeg saa skal faa ham. Til 1ste Januar skal og vil jeg nemlig gaa ind paa et af Hospitalerne – som Sygeplejeelev. Valborg Andersen (Red. af "Damernes Blad") har lovet at skaffe mig ind.

Endnu engang Tak for de 10 Kr. Jeg haaber ikke, at De bliver vred over, at jeg betragter dem som et Laan.

De venligste Hilsener
Deres hengivne
Maria Behrens