Maria Behrens til Erik Skram
Sendt fra Nylandsvej 16. 3. april 1903

Manuskript til en Bog

Nylandsvej 16III F. 3/4 1903.

Kære Herr Skram!

Ja nu vilde jeg gærne ha' Lov til at gøre Dem Ulejlighed med et Manuskript til en Bog. Jeg tror selv, at det denne Gang er lykkedes mig. Men nu vil jeg lade Dem dømme, hvis De har Tid og Lyst. De gør mig en umaadelig stor Glæde ved det. Jeg haaber paa Deres Svar og er med venlig Hilsen

Deres ærbødige
Maria Behrens.