Maria Behrens til Erik Skram
Sendt fra Ravnsborggade 13. 29. oktober 1901

Dem aldeles ubekendt

d. 29/10 01.

Højstærede Herr Skram!

Tør jeg, skøndt jeg er Dem aldeles ubekendt, anmode Dem om at gennemlæse en Novelle som optager 109 alm. Kollegiehæftesider, og sige mig Deres Mening om den egner sig til Offentliggørelse? – Hvis De Herr Skram, ville være saa elskværdig, bevidner jeg Dem paa Forhaand min Taknemmelighed. Afventende Deres æ[rede?] Svar er jeg med

særdeles Agtelse
Maria Behrends
Adr. Netterstrøm Ravnsborggade 13St