Sophus Bauditz til Henrik Pontoppidan
22. januar 1915

Jeppesen arvet Timer

22–1–15.

Kjære Henrik Pontoppian!

Da jeg ikke veed, om De har talt med Jeppesen, vil jeg dog fortælle Dem, at jeg igaar søgte Peter Nansen for at høre, hvordan Sagerne stod. Han fortalte mig da, at J. havde været hos ham, og at han (N.) havde meddelt ham, at man paatænkte en ganske privat og discret Indsamling. Herover blev 2 J. meget rørt men erklærede, at han foreløbig ikke behøvede denne Støtte, da han – efter Anbefaling af selveste Undervisningsinspektøren, Prof. Tuxen1, havde arvet de Timer, som afd. Rector Hauch2 havde læst ved Nærum(?)3 Kostskole.

– Venligste Hilsner til Deres Hustru!

God Bedring fremdeles!

Deres hengivne
Sophus Bauditz

 
[1] Tuxen: S.L. Tuxen (1850-1919), undervisningsinspektør for "De fuldstændige højere Almenskoler" 1906-18. tilbage
[2] Hauch: A.G. Hauch (1836—1914). tilbage
[3] spørgsmålstegnet er Bauditz'. Det drejede sig ikke om Nærum, men Bagsværd Kostskole, hvor A.G. Hauch (død 26.12.1914) havde været lærer. Niels Jeppesen blev lærer her indtil han senere på året 1915 kom til Viborg Katedralskole. tilbage