Gustav Bauditz til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holbergsgade 30. 1. februar 1932

god Bedring!

Holbergsgade 30. K. 1/2 – 32.

Digteren
Hr. Dr. phil. Henrik Pontoppidan.

Kære Hr. Pontoppidan!

Maa jeg herved bringe Dem min aller bedste Tak, fordi De saa overordentlig venlig opfyldte min Bøn.

Det gør mig meget ondt at høre, at De ikke befinder Dem helt vel i denne Tid, men forhaabentlig er det kun en kort Overgang; maa jeg bede Dem modtage mine Ønsker om en snarlig og god Bedring!

Med den største Højagtelse er jeg
Deres ærbødige og meget taknemmelig hengivne

Gustav Bauditz.