Herman Bang til Otto Borchsenius
Sendt fra Schandau, Sachsen. 24. juli 1881

første kunstneriske Arbeide

Schandau d. 24.7.81.

Kære Borchsenius! Jeg skriver til dig i en mildest talt sørgelig Forfatning og véd end ikke, om du virkelig er i København og kan modtage dette Brev. Mine Penge her er saaledes paa Hældingen at jeg kun har til Ugen ud; Penge, som var mig lovet fra et Blad, kommer ikke og her sidder jeg net.

Til Nationaltidende tør jeg ikke gaa.

Men jeg har her i Schandau under Arbeide en Novelle 2 temmelig stor, meget moralsk og som jeg vel tror af mere Kunstværdi end hele "Haabløse" tilsammen – 3 jeg arbeider meget langsomt paa den, men Begyndelsen er den sværeste, og de senere Partier er færdige. Jeg havde længst bestemt mit første kunstneriske Arbeide for "Ude og Hjemme" og du vil faa det i hvert Fald. Dette er Selvkritikens Arbeide og ikke "Erhvervets" Sjadsk.

Nu beder jeg dig, om du faar dette Brev: kan "Ude og Hjemme" give mig et Forskud eller Betaling for denne Novelle? Tingen har to Sider: du kender ikke Novellen, hverken Bonitet eller Længde; jeg ved ikke, om du tror saa meget paa mig og Novellen.

Men – hvorom alting er – kan Bladet sende mig 100 Mark ... (Vil du have et Par Reisebreve, da har jeg Stof –) da send mig dem strax efter Modtagelsen af dette Brev ɔ: Onsdag og telegrafer samme Dag to Ord hertil eller rettere sagt kun min Adresse og et "Ja". Er det et "nei" tager jeg bort Onsdag Aften – Himlen i sin Visdom vèd vel, hvordan ... uden 100 Mark.1

Lad dette være den dybeste Hemmelighed – jeg bagtales nok endda. Og det er jo Redaktionssag.

Hvad for en – – Ulykke eller Lykke (hver sit Syn!) var dog ikke Topsøes Død!2

Venlig Hilsen

fra
Din
Herman Bang.

Herman Bang. Forsthaus. Schandau. Sachsen.

 
[1] 100 Mark: Der kom ikke den sommer nogen tekst af Herman Bang i Ude og Hjemme. tilbage
[2] Forfatteren og dagbladsredaktøren Vilh. Topsøe (f. 1840) var død 11.7.1881. HB havde været en ivrig forsvarer af ham og hans ry over for Brdr. Brandes. tilbage
[3] den flg. tekst er skrevet med anden, tyndere pen og med stejlere skrift. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage