Vilh. Andersen til Poul Carit Andersen
Sendt fra Fredensborg. 11. september 1933

Johs. P. Olsen

Jeg er desværre med mine forhaandenværende Hjælpemidler ude af Stand til at svare paa Deres Spørgsmål. Tornøes Billede er vist fra o.1883, men Hvor? Adjunkt Johs. P. Olsen Hellerup?√ har gjort Samling af H.Ps Bladartikler.

11.9.33

Deres ærbødige
VilhAndersen

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage