Poul Carit Andersen til Johannes Jørgensen
Sendt fra Vesterbrogade 20. 2. april 1951

Deres personlige bekendtskab

2 april 1951
Vesterbrogade 20

Forfatteren, hr professor Johannes Jørgensen
Via Santa Maria delle Rose
Assisi (Perugia) Italien

Kære hr Johannes Jørgensen –

I 1934 lavede jeg en lille biografi over Henrik Pontoppidan. Pontoppidan så bogen igennem og kom med nogle indvendinger, og da disse berører forbindelsen med Dem, vil jeg være taknemmelig om De vil hjælpe mig nu, da jeg forbereder en ny og meget udvidet udgave.

I min bog skrev jeg oprindelig med citat fra "Taarnet": […] I kommentar hertil skriver Henrik Pontoppidan […] Senere skriver jeg: […] Her kommenterer Pontoppidan: […] jeg vil være Dem meget taknemmelig, om De vil meddele mig Deres syn på dette lille spørgsmål. […] Jeg vil meget gerne søge at give et billede af den kreds, Henrik Pontoppidan kom sammen med gennem årene, og da jeg har fået bekræftet, at Pontoppidan har sat overordenlig stor pris på Dem, vil jeg være Dem meget taknemmelig, om De kan fortælle et eller andet om Deres personlige bekendtskab med Henrik Pontoppidan – enten fra ungdomstiden eller når De senere har mødt ham.

Der findes vel ikke et fotografi, hvor De er sammen med Henrik Pontoppidan?

Jeg beder Dem meget undskylde al denne ulejlighed […] men da jeg fra en fest til Deres ære, hvori jeg deltog hos Arne Hall-Jensen1, erindrer nogle venlige udtalelser, vover jeg at gøre Dem disse spørgsmål. […]

[Poul Carit Andersen]

 
[1] Arne Hall Jensen: (1903-78) forfatter, redaktør af Ude og Hjemme 1938-57. Redigerede bogen Unge Lyrikeres Vers til Tak for Johannes Jørgensens "Vers" og hvad ellers fulgte fra 24-8-1887 til 24-8-1937 (1937). tilbage