Hans Ahlmann til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Skrivergaarden i Birkerød. 16. maj 1935

et Digt til Dem

Skrivergaarden
i Birkerød 16/5 35

Kære Hr. Henrik Pontoppidan –

Maa jeg ulejlige Dem med en lille Ting?

Jeg offentliggjorde engang for en halv Snes Aar siden eller maaske mere et Digt1 til Dem, som jeg nu gerne vilde indføje i en Samling, der skulde udkomme til Efteraaret. Men jeg kan ikke finde Digtet mellem mine Papirer og har ingen Erindring om, hvor det har staaet.

Meget af den Slags gemmer man jo ikke paa, men skulde det være Tilfældet, og De har det saa nogenlunde lige ved Haanden, turde jeg da bede Dem sende mig det.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Hans Ahlmann

 
[1] Digt: i Nationaltidende (aftenudg.) 24.7.1917. tilbage