Jeppe Aakjær til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Jenle. 23. juli 1920

jeg gaar som Bonde

Jenle 23/7 1920

Kjære Henrik Pontoppidan!

Det kan maaske more Dem at se, hvilken Brug man heroppe i Nabolaget har gjort af Deres smukke Sang til Sønderjyderne. Samtidig indlægger jeg en lille Bog, det meste jeg har faaet gjort i dette Aar, da jeg er saa travlt optaget af min Gaards Drift, som jeg hel og holden har overtaget.

Jeg er saa stolt af min Havre, ikke den i Bogen men den paa Agren, for den er nærved at være den smukkeste paa Egnen.

Hvordan lever De, kjære Pontoppidan? De var syg, sidst De skrev, men jeg haaber, at denne gode Sommer har hjulpet Dem. "Hér er Sommersol – hér er Sædejord"1 – og jeg gaar som Bonde fra Morgen til Aften. Men naar Høsten er bragt i Hus 2 og mine Karle har fejret Opskjærsgildet2 – da gaar jeg atter i Hi under Kakkelovnen og drømmer en ny Bog.

Det skulde være kjært for mig snart igjen at trykke Deres Haand.

De bedste Hilsner
fra Deres hengivne
Jeppe Aakjær.

 
[1] ord fra Bjørnsons sang "Jeg vil værge mit land" (1868):

Her er sommersol nok,
her er sædejord nok,
bare vi, bare vi havde kærlighed nok.

tilbage
[2] Opskjærsgilde: høstgilde. tilbage