Jeppe Aakjær til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Provinshotellet, Vesterbrogade 22. 26. januar 1919

Fortælling til Almanakken

Provinshotellet
Vesterbrogade 22
Kjbn B
26/1 1919

Kjære Henrik Pontoppidan!

Tør jeg minde Dem om, at jeg engang ifjor var hos Dem og bad om en lille Fortælling til Almanakken "Danmark". De gav mig da Lov til at haabe paa, at De fik den færdig til iaar. Maa jeg stadig leve i dette Haab? Naar jeg bare har Deres Løfte, er alt vel. For jeg ved, at De er af den gamle Skole, der holder Ord. Jeg kan saa daarligt undvære Deres Hjælp denne Aargang, da jeg har gaaet og viftet med Deres Løfte overfor Forlaget. Det er ikke saadan paa en Studs, at Novellen skal foreligge; naar vi bare ved, vi faar den, skal De faa den længste Frist – til Juni-Juli. Almanakken er bleven saa smukt omtalt for dette Aar, og jeg tror den gjennemgaaende fortjener det; den sælges nu til ca. 60.000.

De bedste Hilsner fra
Deres hengivne
Jeppe Aakjær.