Artikler af Ejnar Thomsen

1927: "Tidens religiøse Psyke" IN Tilskueren, december 1927, s. 427-431.

1939: "En Ribepræst for 100 Aar siden" IN Vestkysten, kronik 10.10.

Artiklen om Dines Pontoppidan har tre kilder: Henrik Pontoppidan selvbiografier, DPs En Rejse til Sydamerika (1844), Kirkelige Taler (1849) og Veiledning til Bedømmelse af Opvækkelsen i vores Dage (1853?). Thomsens konklusion er at Dines Pontoppidan "har været en mangfoldig Mand, ogsaa som Kristen, han har haft Tvesyn og Dobbeltsind – ganske som sin Søn Digteren".

1943: "Ved Henrik Pontoppidans Død" IN Bogrevyen, Maanedsskrift for Litteratur og Bogvæsen, september 1943, s. 1-3.