Aksel Haaning

(f. 1959) er lektor i filosofi ved Roskilde Universitet. Har bl.a. udgivet Naturens Lys. Vestens naturfilosofi i højmiddelalder og renæssance 1250-1650 (1998/2001) og Den kristne mystik (1999). Flere bøger omtales her.

Artikel her på netstedet:

2002-03 Den sjette sans. Forsøg på at skitsere en linje i Pontoppidans natursyn.