Georg Brandes om Henrik Pontoppidan

For et Publikum, der var rigt spækket med den kjøbenhavnske Forfatterverdens bedste Navne, holdt Georg Brandes iaftes sit med saa megen Spænding imødesete Foredrag om Henrik Pontoppidan. Med Klarhed og Fynd klarlagde han Pontoppidans Natur, hans Opfattelse af dansk Væsen, hans kunstneriske Ejendommelighed. Og idet han fremhævede Pontoppidans slægtsbestemte Fordybelse i de særligt kristelige gennemprægede Former af Danskhed, gav han af sin egen stærke Personlighed og dybe Indsigt skarpe Lyskast ind over det Land, der fordum var Vikingernes – nu Degnenes. Med Interesse, med Forstaaelse og med den Selvironi, som klæder os saa net, men betyder saa lidt, paahørte Salen det indholdsrige Foredrag.

P. F.