Brandes første gang om Pontoppidan

Det moderne Gennembruds Mænd, 1883, s. 206-07 Det moderne Gennembruds Mænd, Anden gjennemsete Udgave, 1891, s. 210-11
Imidlertid har den Jacobsen´ske Prosa – saa nylig den end er fremtrådt allerede fundet en hel Skare af Dyrkere og Efterlignere. Man sporer dens Indvirkning hos alle de Yngre, hos Thor Lange, en begavet Romantiker, der har drevet den ud i det rene "Stimmungstüpfelei", hos Gjellerup, der fra Jacobsen har arvet Forkjærligheden for nye Ord og maleriske Interiører, hos Herman Bang, der af Naturen har betydelige Anlæg som Kolorist og Stemningsmaler, men hos hvem denne Stil altfor hyppigt bliver bruskagtig, endelig hos Pontoppidan – et ikke ringe Foretællertalent – i hvis Skrifter Paavirkningen, der her smelter sammen med Paavirkningen fra Kielland, spores i alle Naturbeskrivelser; for denne Forfatter er Faren den at bruge en vis "Chic" i Stilen til at dække over Lakuner i Sjælestudiet og over Brist paa Oprindelighed i Udtrykket. Hos de Alleryngste, som endnu ikke have vundet Navn, er Paavirkningen fra Jacobsen endda stærkere.

Men Skole tør Jacobsens Prosa netop paa Grund af dens udsøgte Ejendommelighed ikke stifte. Det gaar med ham som med nogle af Verdens største Kolorister, Corregio f.Ex., de have selv naaet det Højeste i den Retning, ad hvilken de stræbte; endnu et Skridt videre i samme Retning, og man føres ud i det Sygelige eller Affekterte.

Hvad vore unge Forfattere kunne og bør lære af Jacobsen, det er som han at blive sig selv.
Imidlertid har den Jacobsen´ske Prosa – saa nylig den end er fremtrådt allerede fundet en hel Skare af Dyrkere og Efterlignere. Man sporer dens Indvirkning hos alle de Yngre, hvis Navn er trængt igjennem. Hos de Alleryngste, som endnu ikke have vundet Navn, er Paavirkningen fra Jacobsen endda stærkere.

Men Skole tør Jacobsens Prosa netop paa Grund af dens udsøgte Ejendommelighed ikke stifte. Det gaar med ham som med nogle af Verdens største Kolorister, Corregio f.Ex., de have selv naaet det Højeste i den Retning, ad hvilken de stræbte; endnu et Skridt videre i samme Retning, og man føres ud i det Sygelige eller Affekterte.

Hvad vore unge Forfattere kunne og bør lære af Jacobsen, det er som han at blive sig selv.