Replik til Lise

Kære Lise,

Ja, naturligvis er din ærekrænkelse anledningen til mit åbne brev. Den gjorde mig meget vred. Hertil kom så skuffelsen over i et videnskabeligt tidsskrift ikke at få en anmeldelse der tager hensyn til mit værks formelle karakter, med muligheden for differentieret læsning og fordybelse i bog, ebog og under brug af netstedet (“materialesamlingen”).

Trykfejlen i Aage Jørgensens titel fra 2009 er beklagelig, og den er nu rettet også på netstedet, Men det er åbenbart nødvendigt at gentage: det er hans bog fra 2017 du gør til min eneste nævneværdige kilde til kapitlet om Pontoppidans Nobelpris. Det er for en grundforsker videnskabelig uhæderlighed at bruge og skjule en sekundær kilde. Derfor er din parentes en beskyldning, og det glæder mig at den sammenhæng anføres i næste årgang af Nordica. Duellen og lagkagerne kan I derfor godt stryge.

Bebrejdelsen for ikke at forstå bogens deloverskrifter skal ikke rettes mod dig, men mod Jakob Brønnum; undskyld!

Venlig hilsen
Flemming