ubarmhjærtig Afdækker

Pontoppidan, Henr., dsk. Forf., f. 1857. Udg. 1881 Novellesamlingen "Stækkede Vinger", derefter Folkelivsskildringer ("Landsbybilleder", "Sandinge Menighed", "Fra Hytterne"), lyrisk-satiriske Stemningsromaner ("Den gamle Adam", "Nattevagt", "Højsang", "Det ideale Hjem", "Minder") og store sammenhængende Romanserier med Skildringer baade fra Landet og Hovedstaden, Trilogien "Muld – Det forjættede Land – Dommens Dag", "Lykkeper", "De Dødes Rige". P. har den sidste Menneskealder været en af Nationens Revsere og Dommere. Han har haft et vaagent Blik for alle Former for Fantasteriets Udskejelser og har været en ubarmhjærtig Afdækker af de Illusioner, hvormed Menneskene dysser deres Respekt for Sandheden og Virkeligheden i Søvn. Baade i Muld og i Lykkeper har han givet store typiske Skildringer af det nationale Fantasteri, men ogsaa i sine smaa Romaner vender han sine Vaaben mod de lyriske Sandhedsforvrængninger. Hans Sprog er sobert og klart, hans Fremstillingsmaade omstændelig og undertiden kun tørt refererende.