Det store Spøgelse

Uddrag af anmeldelser

Oscar Geismar Langelands Folkeblad 18.10.1907:

Fortællingen er præget af Pontoppidans jævne, danske Stil og giver et godt Indblik i, hvordan han ser paa dansk Bondeliv og Bondekarakter.

læs hele anmeldelsen.