Dokumentsammenligning

En brugervejledning

Af Henrik Loft Nielsen

Sammenligning af to tekster i Word

Vejledningen er baseret på Microsoft Word 2003 eller nyere versioner.

Lad der være givet to tekstfiler A og B, hvor tekst A er omarbejdet til tekst B ved hjælp af tilføjelser og sletninger.
Vi vil fremstille en tredie fil, hvor tilføjelser og sletninger er fremhævet, f. eks. således:
Tilføjelserne står med grøn skrift og understreget: tilføjet ord
Sletningerne står med rød skrift og gennemstreget: slettet ord

Word 2003 åbnes.

I. Indstillinger
Klik på "Funktioner" i menulinien.
Klik på "Indstillinger".
Klik på fanebladet "Ændringer". Det er her indstillingerne vælges:
1. "Markering":
"Indsætninger": vælg: "Understreget" og Farve: "grøn".
"Sletninger": vælg: "Gennemstreget" og Farve: "rød".
"Formattering": vælg: "(ingen)".
"Ændrede linjer": vælg: "Yderst" og Farve: "Automatisk".
2. "Markeringsbobler": vælg: "Aldrig".

Tilføjelse 2019: I Word 2016 (eng. version) findes instillingerne og funktionen under fanebladet "Review". Indstillinger findes under "Tracking", "Change Tracking Options", "Advanced Options". Selve funktionen findes under "Compare".

II. Sammenligningen
Som en generalprøve laver vi to simple Word-dokumenter med de tekster der skal sammenlignes:
Tekst A: "Det var imidlertid blevet silde" – Gem dokumentet som: hpA (det fulde filnavn er hpA.doc)
Tekst B: "Det var bleven silde" – Gem dokumentet som: hpB
Nu åbner vi hpB. (Altså: der skal stå "hpB - Microsoft Word" allerøverst til venstre i den blå bjælke.)
Klik på "Funktioner".
Klik på "Sammenlign og flet dokumenter".
Sæt flueben i boxen "Kun sammenligning".
og fjern evt. flueben i "Find formattering".
I feltet "Filnavn" skrives: hpA (altså navnet på filen med den tekst der skal sammenlignes med).
Nu bliver knappen "Sammenlign" synlig – klik på den!
Nu åbnes et nyt dokument der helst skulle have følgende indhold:

Det var imidlertid blevetbleven silde

Strygninger vises med rødt, tilføjelser med grønt. Desuden er der en lodret linie i marginen ud for den linie hvor der er sket ændringer. Dette nye dokument kan man gemme med et passende filnavn, f. eks.: hpA_B. De to oprindelige filer, hpA og hpA, ændres ikke derved.

III. Anvendelse på netstedsdokumenter
Lad os sammenligne to Pontoppidan-tekster fra netstedet:
Find f. eks. alle ændringer ved forfatterens omarbejdelse af novellen "Tilbageblik" til "To Venner".
Først åbnes to nye, tomme dokumenter i Word. Gem dem med filnavne som f. eks. hp1 og hp2.

Find på internettet:
"Tilbageblik", som står her:
http://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/artik/fiktive/pca158_tilbageblik.html
Klik på "Rediger" i menulinien (i Internet Explorer).
Klik på "Markér alt".
Klik på "Rediger" en gang til.
Klik på "Kopier".

Nu skifter vi til Word og åbner dokument hp1.
Klik på "Rediger" (i Word)
Klik på "Indsæt speciel"
Klik på "Formatteret tekst (RTF)"
Klik på "OK"
Nu er teksten fra netstedet overført til Word-filen hp1.
Gør det samme med "To Venner", som står her:
http://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/skyer/to_venner.html
og gem resultatet som hp2.

Tilføjelse 2019: I nyere internet-browsere (f.eks. Microsoft Edge) højreklikker man på artiklen, vælger "Select All" og "Copy". I Word 2016 (eng. version) indsættes teksten fra netstedet ved at åbne fanebladet "Home", derefter "Paste", "Keep text only".

Nu kan de to Pontoppidan-tekster sammenlignes i Word som ovenfor vist. – Man bliver overrasket over hvor grundigt Pontoppidan går til værks når han omarbejder. – Bemærk flg. begrænsning: Sammenligningen er meget overskuelig så længe forfatteren blot har rettet enkelte ord og sætninger. Men hvis forfatteren har rokeret rundt med hele tekstblokke, kan overblikket godt gå tabt. Så må man sammenligne i mindre bidder.