Bibliography

Stækkede Vinger(Copenhagen: Andr. Schou, 1881);

Sandinge Menighed (Copenhagen: Andr. Schou, 1883)

Landsbybilleder (Copenhagen: Gyldendal, 1883) – includes "En Fiskerrede," translated but from an earlier magazine version by Julianne Sarauw as "A Fisher Nest" in The American-Scandinavian Review XV (1927), pp. 476-86;

Ung Elskov (Copenhagen: Gyldendal, 1885);

Mimoser. Et Familieliv (Copenhagen: Gyldendal, 1886); translated by Gordius Nielsen as The Apothecary's Daugthers (London: Trübner & Co., 1890);

Fra Hytterne. Nye Landsbybilleder (Copenhagen: Gyldendal, 1887);

Isbjørnen. Et Portræt (Copenhagen: Gyldendal, 1887);

Spøgelser. En Historie (Copenhagen: Gyldendal, 1888);

Skyer. Skildringer fra Provisoriernes Dage (Copenhagen: Gyldendal, 1890)–includes "Illum Galgebakke. En Prolog," translated by David Stoner as "Gallows Hill at Ilum" in Anthology of Danish Literature; Bilingual Edition, edited by F.J. Billeskov Jansen and P. M. Mitchell. (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1971; paperback ed., 1973), pp. 333-59;

Reisebilder aus Dänemark (Copenhagen: Høst og Søn, 1890);

Natur. To smaa Romaner (Copenhagen: I.H. Schubothe, 1890);

Krøniker (Copenhagen: P.G. Philipsen, 1890);

Muld. Et Tidsbillede (Copenhagen: P.G. Philipsen, 1891); translated by Mrs. Edgar Lucas as Emanuel or Children of the Soil (London: J. M. Dent & Co., Aldine House, 1896);

Det forjættede Land. Et Tidsbillede (Copenhagen: P.G. Philipsen, 1892); translated by Mrs. Edgar Lucas as The Promised Land (London: J. M. Dent & Co., 1896);

Minder (Copenhagen: P.G. Philipsen, 1893);

Nattevagt (Copenhagen: P.G. Philipsen, 1894);

Den gamle Adam. Skildring fra Alfarvej (Copenhagen: P.G. Philipsen, 1894);

Dommens Dag. Et Tidsbillede (Copenhagen: P.G. Philipsen, 1895);

Højsang. Skildring fra Alfarvej (Copenhagen: Det Schubotheske Forlag, 1896);

Kirkeskuden. Fortælling. 2. udgave (Copenhagen: Schubothe, 1897);

Lykke-Per hans Ungdom (Copenhagen: Det Nordiske Forlag, 1898);

Lykke-Per finder Skatten (Copenhagen: Det Nordiske Forlag, 1898);

Lykke-Per hans Kærlighed (Copenhagen: Det Nordiske Forlag, 1899);

Fortællinger I. Bind (Copenhagen: Det Nordiske Forlag, 1899);—includes "Ørneflugt," translated by Lida Siboni Hanson as "Eagle's Flight" in The American-Scandinavian Review XVII (1929), pp. 556-58;

Lykke-Per i det fremmede (Copenhagen: Det Nordiske Forlag, 1899);

Lille Rødhætte. Et Portræt (Copenhagen: Det Nordiske Forlag, 1900);

Det ideale Hjem (Aarhus: Jydsk Forlags-Forretning, 1900);

Lykke-Per hans store Værk (Copenhagen: Det Nordiske Forlag, 1901);

Lykke-Per og hans Kæreste (Copenhagen: Det Nordiske Forlag, 1902);

De vilde Fugle. Et Skuespil (Copenhagen: Det Nordiske Forlag, 1899);

Lykke-Per hans Rejs til Amerika (Copenhagen: Det Nordiske Forlag, 1903);

Lykke-Per hans sidste Kamp (Copenhagen: Gyldendal, 1904);

Borgmester Hoeck og Hustru. Et Dobbeltportræt (Copenhagen: Gyldendal, 1905); translated by Martin A. David as Burgomaster Hoeck and His Wife with an introduction by Flemming Behrendt. Bilingual Edition (Lysaker: Forlaget Geelmuyden.Kiese/ Scandinavian Airlines, 1999);

Asgaardsrejen. Et Skuespil (Copenhagen: Det Schubotheske Forlag, 1906);

Det store Spøgelse (Copenhagen: Det Schubotheske Forlag, 1907);

Hans Kvast og Melusine (Copenhagen: Det Schubotheske Forlag, 1907);

Den kongelige Gæst (Copenhagen: Det Schubotheske Forlag, 1908); translated by Lida Siboni Hanson, but from an earlier (1902) magazine version as "The Royal Guest" in Denmark's Best Stories: An Introduction to Danish Fiction, edited by Hanna Astrup Larsen (New York: American-Scandinavian Foundation/W. Norton & Company, 1928, pp. 217-36);

Reprinted?? in The Royal Guest and Other Classical Danish Narrative, edited by P. M. Mitchell and Kenneth H. Ober (Chicago: University of Chicago Press, 1977, pp. 143-93);

Torben og Jytte. En Fortælling-Kres I (Copenhagen: Gyldendal, 1912);

Storeholt. En Fortælling-Kres II (Copenhagen: Gyldendal, 1913)

Kirken og dens Mænd. Et Foredrag (Copenhagen: Gyldendal, 1914);

Toldere og Syndere. En Fortælling-Kres III (Copenhagen: Gyldendal, 1914)

Enslevs død. En Fortælling-Kres IV (Copenhagen: Gyldendal: 1915);

Favsingholm : En Fortælling-Kres V (Copenhagen: Gyldendal, 1916);

De Dødes Rige I-II. 2. edition (Copenhagen: Gyldendal, 1917);

Et Kærlighedseventyr (Copenhagen: Gyldendal, 1918);

En Vinterrejse. Nogle Dagbogsblade (Copenhagen: Gyldendal, 1920);

Mands Himmerig. (Copenhagen:Gyldendal, 1927);

Drengeaar (Copenhagen: Gyldendal, 1933)

Hamskifte (Copenhagen: Gyldendal, 1936)

Arv og Gæld (Copenhagen: Gyldendal, 1938

Familjeliv (Copenhagen: Gyldendal, 1940)

Undervejs til mig selv. Et Tilbageblik (Copenhagen: Gyldendal, 1943);

Enetaler. Ed. by Johan de Mylius (Copenhagen: Aschehoug, 1993);

Meninger & holdninger: af Urbanus' dagbog. Ed. by Erik H. Madsen (Højbjerg: Hovedland, 1994);

Henrik Pontoppidans digte. Ed. by Børge Andersen (Copenhagen: C.A. Reitzel, 1999);

Noveller og Skitser I-III (Copenhagen: Gyldendal, 1922-30; reprint 2002-03);

Det forjættede Land. Edited with commentaries by Esther Kielberg og Lars Peter Rømhild. I-II. (Copenhagen: DSL/Gyldendal, 1997);

Smaa Romaner 1885-1890. Edited with commentaries by Flemming Behrendt (Copenhagen: DSL/Borgen, 1999);

Smaa Romaner 1893-1900. Edited with commentaries by Flemming Behrendt (Copenhagen: DSL/Borgen, 2005);

Letters:

Elias Bredsdorff: Henrik Pontoppidan og Georg Brandes. En dokumentarisk redegørelse for brevvekslingen og den personlige kontakt. (Copenhagen: Gyldendal, 1964);

Carl Erik Bay og Elias Bredsdorff (ed.): Henrik Pontoppidans Breve I-II (Copenhagen: Gyldendal, 1997);

Interviews:

1905: Hver ottende Dag (Copenhagen: August 31);

1905: Politiken (Copenhagen, December 19 - about Lykke-Per);

1927: Dagens Nyheder/Nationaltidende (Copenhagen: July 23)

1927: Nationaltidende (Copenhagen: February 21 - about Georg Brandes);

Bibliographies:

1934: Poul Carit Andersen, Henrik Pontoppidan. En Biografi og Bibliografi (Copenhagen: Levin & Munksgaard);

2003: Esther og Thorkild Skjerbæk, Henrik Pontoppidans forfatterskab. En bibliografi 1881-1943. Udgivet af René Herring (Copenhagen: Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab);

2001ff www.henrikpontoppidan.dk;

References:

Knut Ahnlund, Henrik Pontoppidan. Fem huvudlinjer i författerskapet (Stockholm: Nordstedt, 1956);

Knut Ahnlund (ed.), Omkring Lykke-Per. En studiebog (Copenhagen: Hans Reitzel, 1971);

Vilh. Andersen, Henrik Pontoppidan. Et nydansk Forfatterskab (Copenhagen: Gyldendal, 1917);

Georg Brandes, "Henrik Pontoppidan" in Fugleperspektiver (Copenhagen: Gyldendal, 1913);

Elias Bredsdorff, Henrik Pontoppidan og Georg Brandes En kritisk undersøgelse af Henrik Pontoppidans forhold til Georg Brandes og Brandes-linjen i dansk åndsliv. (Copenhagen: Gyldendal, 1964);

F.J. Billeskov Jansen, Henrik Pontoppidan. Ledetråd for læsere. (Copenhagen: Nordisk Forlag, 1978);

Bent Haugaard Jeppesen, Henrik Pontoppidans samfundskritik. Studier over den sociale debat i forfatterskabet 1881-1927 (Copenhagen: Gad, 1962);

Niels Kofoed, Henrik Pontoppidan. Anarkismen og demokratiets tragedie (Copenhagen: C.A. Reitzel, 1986);

P. M. Mitchell, Henrik Pontoppidan (Boston: Twayne Publishers, 1979);

Klaus P. Mortensen, Ironi og utopi: en bog om Henrik Pontoppidan (Copenhagen: Gyldendal, 1982);

Thorkild Skjerbæk, Kunst og budskab. Studier i Henrik Pontoppidans Forfatterskab (Copenhagen: Gyldendal, 1970);

Ejnar Thomsen (ed.), Henrik Pontoppidan til Minde (Copenhagen: Gyldendal, 1944);

Karl V. Thomsen, Hold galden flydende. Tanker og tendenser i Henrik Pontoppidans forfatterskab. (Aarhus: Søren Lund, 1957);

Jørgen E. Tiemroths to bøger, Det labyrintiske Sind. Henrik Pontoppidans forfatterskab 1881-1904 (Odense: Universitetsforlag, 1986);

Tiemroth, Maskespil (Odense: Universitetsforlag, 1988);

Papers:

Collections of letters and manuscripts in The Royal Library and in Lokalhistorisk Arkiv, Randers.

[Flemming Behrendt, 12/31/02]