Forslag til tredjeårsopgaver

  1. Giv en sammenlignende analyse og fortolkning af Borgmester Hoeck og Hustru og Mimoser med særligt henblik på problematisering af faste parforhold og på fortællerens rolle. – Litteraturhenvisninger og hjælpemidler

  2. Sammenhold de menneskesyn, der fremgår af Pontoppidans krønike "Ørneflugt" og H.C. Andersens eventyr "Den grimme Ælling". Hvad er forskellen på en "krønike" og et "eventyr", sådan som Pontoppidan og H.C. Andersen bruger de to genrer? Med hvilken ret har man opfattet "Ørneflugt" og "Den grimme Ælling" som spejlbilleder af grundholdninger i de to forfatterskaber? – Litteraturhenvisninger og hjælpemidler

  3. Giv en sammenlignende analyse og fortolkning af parret "Hans og Trine" i Pontoppidans novelle af samme navn og parret Arnold og "damefrisørpigen" i Erik Ballings tv-serie Matador med særligt henblik på moderens rolle og interesser i de to forskellige samfund, Lillelund og Korsbæk.

  4. Sammenlign fortællerne i Højsang (1896) og andenudgaven af Ung Elskov (1906) og diskuter forfatterens forskellige belysninger af dem, herunder den brug han gør af ironi, sarkasme, udlevering, afsløring.

  5. Sammenlign Henrik Pontoppidans Ung Elskov i andenudgaven med Steen St. Blichers "Hosekræmmeren" med særligt henblik på fortællernes roller og deres betydning for læserens vurdering af begivenhederne.

  6. Sammenlign Henrik Pontoppidans Ung Elskov i første– og andenudgaven (teksterne er tilgængelige i henholdsvis Smaa Romaner I og Noveller og Skitser). Hvilken rolle spiller det for læserens oplevelse og vurdering af begivenhederne, at fortælleren ikke er den samme i de to versioner af fortællingen?

  7. Gør rede for fremstillingen af jødisk kultur i Henrik Pontoppidans novelle "Rabbinerens Datter" og Meïr Goldschmidts "Maser".

  8. Giv en sammenlignende analyse og fortolkning af Henrik Pontoppidans Den kongelige Gæst og "Muldskud". Du skal bl.a. sammenholde de indledende samlivsbeskrivelser og følgerne af de uventede besøg, der sætter handlingerne i gang. Du skal endvidere gøre rede for fortællerens holdning til personerne.