Specialer

enten foreslået "indefra" af Pontoppidan Selskabets forskere og ud fra forfatterskabets problemstillinger, eller af lærere kan her på netstedet give et bud om at være parat som vejleder på uddannelse X i emne Y.


Eksempler:

1) Pontoppidans forhold til Gottfried Kellers forfatterskab.

2) Pontoppidans behandling af "det jødiske spørgsmål" i forfatterskab (Den gamle Adam, Lykke-Per), breve (til f. eks. George Brandes og Henri Nathansen) og andre steder (som interviewet om Georg Brandes efter dennes død).

3) En sammenholdelse af Isbjørnen med Rinks Grønlandsbeskrivelse for at undersøge hvordan Pontoppidan bearbejder "virkeligheden" som i dette enestående tilfælde er omfattet af bogpermer, for Pontoppidan havde aldrig været på Grønland, kun i sin studietid læst (og siden genlæst?) Rinks bog.

Se konkrete eksempler på universitets- og high school-opgaver om Pontoppidan.