Identitet og gudsforhold

Henrik Pontoppidans roman Lykke-Per i lyset af Søren Kierkegaards Sygdommen til Døden

Denne specialeafhandling fra september 2008 vil senere i redigeret stand blive lagt op her på netstedet. Indtil videre kan den læses i en PDF-version.