Paul V. Rubow til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Serridslevvej 8, København. 22. januar 1934

Ønske at fremstille Deres Forfatterskab

Højstærede Hr. Henrik Pontoppidan,

Maa jeg takke Dem for Deres store Imødekommenhed at give mig saa fyldige Oplysninger om Deres Romerophold – jeg tillader mig at benytte det Altsammen. Det har iøvrigt altid hørt til mine Ønsker at fremstille Deres Forfatterskab i en Bog eller Afhandling, men der er det med Tiden man har og Tiden man ikke har1.

De bedes undskylde den forkerte Adresse jeg gav Dem – jeg havde den fra min Kone, ja den Undskyldning er sand, omend ikke ny. Deres Brev har jeg forøvrigt ogsaa ledet efter i 14 Dage, for at faa den rigtige Adresse, 2 det var gemt som en Relikvie i Storeholt.
d. 22 Jan. 34.
Med ærbødig Hilsen og hjertelig Tak
Deres hengivne
Paul V.Rubow.
Serridslevvej 8II

 
[1] Afhandling: Det skete først i Dansk Biografisk Leksikon, bd. XVIII fra 1940, s. 469-76. tilbage