Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Stenløse. 31. december 1942

velgørende De er iblandt os

Stenløse, Nytaarsaften 42

Kære Henrik Pontoppidan!

Modtag en Nytaarshilsen fra én, der hverken maa trykkes – ikke engang i ny Oplag – averteres, sælges eller udlaanes paa Bibliotekerne – og som alligevel er som Salomon i al sin Herlighed.

Vi lever lunt og godt her i Stenløse, tar store Forskud paa Fremtiden (som den forhaabenlig kan honorere) og undrer os over mangt og meget i det demokratiske Danmark. Ofte taler vi om Dem, endnu oftere tænker vi paa Dem – og altid med Varme og Hengivenhed i Sindet. Maatte det ny Aar være god ved Dem; som Dansken og Tiden former sig, er det velgørende at tænke paa, at De er iblandt os.

Kære Hilsener fra min Hustru og Børnene og

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø