Jakob Knudsen til Holger Drachmann
Sendt fra Mellerup. 4. maj 1896

kjedsommelig Samtale

Mellerup 4/5 1896

Kjære Hr. Drachmann!

Jo, jeg vil meget gjærne have en Passiar med Dem – men under fire Øjne (ikke sammen med Hr. H. Pontoppidan f.Ex.), for ellers bliver det en meget kjedsommelig Samtale.

Og lad det saa hellere blive et andet Sted end i Randers, for der kjender jeg alle, og alle mig, og man vil holde Regnskab med hvert Glas jeg drikker – og vi skal dog vel have noget at drikke til vor Samtale.

Gjerrild Kro f.Ex. – eller Hald Sø (Bækkelund Sommerhôtel)?

Hermed saa den Fjortende1.

Deres ærbødigst hengivne
Jakob Knudsen

Eller hvad siger De om Rebild Ban[?]ker mellem Aalborg og Hobro – men dér er Kroen meget ringe, saavidt jeg véd.

 
[1] den Fjortende: nemlig 14. sang i Byron Don Juan som JK samarbejde med Drachmann om at oversætte. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage